Konfiguracja Wi-Fi na openSUSE/Wi-Fi Configuration on openSUSE

Konfiguracja Wi-Fi na openSUSE/Wi-Fi Configuration on openSUSE

– instalujemy sterowniki do karty sieciowej (nie ma domyślnie w systemie, bo problemy z licencją): szukać w Internecie

– system wykrywa kartę sieciową i obecność routera/modemu (być może trzeba zrestartować system)

– idziemy do konfiguracji routera/modemu: w przeglądarce wpisujemy po prostu 192.168.1.1 -> okno logowania -> wpisujemy użytkownik: admin i hasło: admin -> jesteśmy w w naszym routerze/modemie -> zakładka Interfejs -> podzakładka Wi-Fi -> patrzymy typ uwierzytelnienia -> jeśli WPA-PSK, szukamy klucza (np. EA8… itd.)

– kopiujemy klucz i wklejamy w do Network Managera w systemie operacyjnym. Najpierw  klikamy połączenie bezprzewodowe -> Dodaj -> w zakładce Bezprzewodowe musi być Nazwa połączenia i SSID oraz zaznaczone Połącz automatycznie -> w zakładce Zabezpieczenie bezprzewodowe -> Zabezpieczenie: WPA/WPA2 Personal (to samo co WPA-PSK) i wklejamy nasz klucz tj. nasz EA8… itd przy polu Hasło.

– Klikamy OK. Powinno działać. U mnie działa (bezprzewodowy i przewodowy na laptopie).

 

 

– install required drivers for your Wi-Fi adapter

– the system detects the Wi-Fi network adapter and your router/modem (you may be forced to restart the system)

– go to your router/modem configuration: you should write 192.168.1.1 in your browser -> log in (user: admin and password: admin) -> we are in our router/modem -> go  to Interface tab -> go to Wi-Fi sub-tab -> seek the authorization type -> if WPA-PSK, seek the key, for example EA8… etc.).

– copy the key and then paste into Network Manager in your operating system : Click your Wi-Fi connection -> Under security settings, choose WPA/WPA2 Personal (your WPA-PSK) and paste your key that is EA8.. etc. near Password.

OK. It should works.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s