Debugowanie gry w Unity3D z MonoDevelop\Game Debugging in Unity3D with MonoDevelop

Debugowanie gry w Unity3D z MonoDevelop\Game Debugging in Unity3D with MonoDevelop

In Polish:

1/ Uruchomione Unity3D i MonoDevelop

2/wstawienie pułapek (breakpoints) do kodu w MonoDevelop, w miejscu, gdzie podejrzewamy buga

3/ MonoDevelop: Run -> Attach to Process

4/ Pojawia się okno wyboru procesów do dodania

5/ Klikamy proces naszego Unity3D -> Attach

6/ Teraz Unity debugger jest dołączony do MonoDevelop

7/ Klikamy Play w Unity3D

8/ Kiedy dojdzie wykonanie programu gry do pułapki, następuje przerwanie gry (w pułapce strzałka)

9/ Teraz możemy stosować step over, step into i step out

In English:

1/ Start Unity3D and MonoDevelop

2/Insert breakpoints you want

3/ MonoDevelop: Run -> Attach to Process

4/ We see the window with processes to add

5/ Click the process for Unity3D -> Attach

6/ Now Unity Debugger is attached to MonoDevelop

7/ Click Play in Unity3D

8/ When the game runs a breakpoint, the game is paused (you can see an arrow in the breakpoint)

9/ Now you can use step over, step into and step out just like in other IDEs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s