Uruchomienie kamery na openSuse/Run a web camera on openSuse

Uruchomienie kamery na openSuse/Run a web camera on openSuse

In Polish

Zwykle nasza web-kamerka nie uruchamia się z programami takimi jak Skype na systemach Linux. Możemy rozmawiać i słyszeć osobę, ale nie widzieć. W opcjach Skype’a dotyczących wideo mamy czarno – kamera nie pracuje. Jak zwykle w przypadku Linuxa, gdy coś nie działa, potrzebna jest sztuczka.

W internecie materiał nie jest uporządkowany i często prowadzi na manowce. Zwykłemu użytkownikowi trudno się połapać, co do czego i co z czym. Tymczasem sprawa jest dosyć prosta. Aby uruchomić kamerę np. przy Skype’ie, najpierw instalujemy nasz komunikator, a potem stosujemy polecenie:

LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l2convert.so skype

Co to jest? Zobaczmy.

LD_PRELOAD – załadowanie czegoś przed czymś innym. W tym wypadku mamy załadować pewien ważny plik.

Kiedy instalujemy Skype’a, mamy kilka dodatkowych bibliotek w systemie operacyjnym. Nas interesuje libv4l.

linux-7tpy:/home/poganin # cd /usr/lib/libv4l

linux-7tpy:/usr/lib/libv4l # ls

ov511-decomp ov518-decomp v4l1compat.so v4l2convert.so

Mamy tu kilka interesujących plików. Możemy zobaczyć przykład w internecie z v4l1compat.so, czyli:

linux-7tpy:/usr/lib/libv4l # LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so skype

ale on u mnie nie zadziałał. Dopiero zastosowanie:

linux-7tpy:/usr/lib/libv4l # LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l2convert.so skype

przyniosło skutek. Kamerka jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zadziałała. I tym poleceniem uruchamiamy w konsoli naszego Skype’a, jeśli chcemy używać w rozmowie kamery.

In English

Sometimes you have a problem with your webcam on Linux, when you are using Skype. You need a trick to make it run. Just install Skype for Linux. Then, you should use the command:

linux-7tpy:/usr/lib/libv4l # LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l2convert.so skype

on your console. Simply start your Skype software with this command on the console. The Webcam should work. You can check in Skype Options to be sure.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s