Dodawanie JDBC Driver do NetBeans IDE 7.4/Adding JDBC Driver to NetBeans IDE 7.4

Dodawanie JDBC Driver do NetBeans IDE 7.4/Adding JDBC Driver to NetBeans IDE 7.4

In Polish

Ściągamy MYSQL JDBC DRIVER z internetu

Otwieramy NetBeans IDE

Tools

Libraries

Pokazuje się okno Ant Library Manager

Po lewej stronie w Libraries wyszukujemy naszą bibliotekę: MYSQL JDBC DRIVER

Klikamy ją, aby podświetlić

W Library Name musimy edytować jej nazwę – usuwamy spację i mamy MYSQLJDBCDRIVER

Pod zakładką Classpath patrzymy, czy program odnalazł ścieżkę do ściągniętej z internetu biblioteki. Jeśli nie ma do klikamy Add Jar/Folder i wyszukujemy bibliotekę ręcznie
.

Kiedy już jest Classpath, klikamy OK zamykając Ant Library Manager.

Idziemy do naszego projektu w NetBeans i po lewej mamy drzewo naszego projektu. Jeśli trzeba, rozwijamy go. Szukamy folderu Libraries.

Klikamy Prawym Przyciskiem Myszy

Add Library

Szukamy MYSQLJDBCDRIVER

Zaznaczamy Lewym Przyciskiem Myszy

Klikamy Add Library

MYSQL JDBC DRIVE został dodany, możemy skompilować projekt go uruchomić. Powinno wszystko działać.

In English

Download MYSQL JDBC DRIVER from the Internet.

Start NetBeans IDE

Tools

Libraries

Ant Library Manager window pops up

On the left side, look at Libraries. Search our downloaded library: MYSQL JDBC DRIVER

Click on it to highlight

We must edit the library name in Library Name  – the best way is removing all spaces from the name: MYSQLJDBCDRIVER

Below Classpath tab, check if the program found the path to the downloaded library. If not, click Add Jar/Folder ans search the library manually

When Classpath is visible, click OK closing Ant Library Manager.

Go to your project in NetBeans. You see the tree of our project on the left. If need be, expand the tree. Look for the Libraries folder.

Click Right Mouse button on it

Add Library

Search your MYSQLJDBCDRIVER

Highlight with Left Mouse Button

Clickj Add Library

MYSQL JDBC DRIVE was added. You can compile the project to run. It should work.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s