Monthly Archives: July 2013

Dlaczego postać przechodzi przez pagórki?/Why is my Character going Through Hills?

Dlaczego postać przechodzi przez pagórki?/Why is my Character going Through Hills?

Od pewnego czasu zajmuję się Unity 3D i miałem problem z żołnierzem, który przechodzi przez wzgórza. Czytałem w Internecie — tylko chaos i żadnych konkretów. Tymczasem sprawa jest prosta:

Nasza postać musi mieć dwa komponenty: Rigidbody i Collider; dobry dla człowieka jest capsule collider.

W Rigidbody:

— zaznaczamy Use Gravity

— nie zaznaczamy Is Kinematic

— zaznaczamy Freeze Rotation dla X, Y i Z

Trzeba pamiętać, aby capsule collider postaci nie stykał się z domyślnym colliderem ziemi (Terrain). W tym celu umieszczamy postać (jej collider) nieco nad ziemią. Widzimy zasięg collidera jako zielone linie. W trybie Play (gry) opadnie nie ziemię i będzie po niej szedł. Również będzie wspinał się na zbocza. Postać możemy animować i działa to bez problemu.

I saw my soldier going through hills. There are no good answer in the Internet, so I’ve written some tips for you.

Your character should have two components: Rigidbody and Collider. Capsule collider is the best for a humanoid character.

In Rigidbody:

— check Use Gravity

— uncheck Is Kinematic

— check Freeze Rotation for X, Y and Z

Capsule collider should be over the collider of the Terrain, so the character (his/her collider) should be drag upwards from the ground. When the Play mode, the character will be grounded automatically. The character can be animated and climb on hills.

If you have any problems and questions, please write to me.