Monthly Archives: October 2013

Dodawanie JDBC Driver do NetBeans IDE 7.4/Adding JDBC Driver to NetBeans IDE 7.4

Dodawanie JDBC Driver do NetBeans IDE 7.4/Adding JDBC Driver to NetBeans IDE 7.4

In Polish

Ściągamy MYSQL JDBC DRIVER z internetu

Otwieramy NetBeans IDE

Tools

Libraries

Pokazuje się okno Ant Library Manager

Po lewej stronie w Libraries wyszukujemy naszą bibliotekę: MYSQL JDBC DRIVER

Klikamy ją, aby podświetlić

W Library Name musimy edytować jej nazwę – usuwamy spację i mamy MYSQLJDBCDRIVER

Pod zakładką Classpath patrzymy, czy program odnalazł ścieżkę do ściągniętej z internetu biblioteki. Jeśli nie ma do klikamy Add Jar/Folder i wyszukujemy bibliotekę ręcznie
.

Kiedy już jest Classpath, klikamy OK zamykając Ant Library Manager.

Idziemy do naszego projektu w NetBeans i po lewej mamy drzewo naszego projektu. Jeśli trzeba, rozwijamy go. Szukamy folderu Libraries.

Klikamy Prawym Przyciskiem Myszy

Add Library

Szukamy MYSQLJDBCDRIVER

Zaznaczamy Lewym Przyciskiem Myszy

Klikamy Add Library

MYSQL JDBC DRIVE został dodany, możemy skompilować projekt go uruchomić. Powinno wszystko działać.

In English

Download MYSQL JDBC DRIVER from the Internet.

Start NetBeans IDE

Tools

Libraries

Ant Library Manager window pops up

On the left side, look at Libraries. Search our downloaded library: MYSQL JDBC DRIVER

Click on it to highlight

We must edit the library name in Library Name  – the best way is removing all spaces from the name: MYSQLJDBCDRIVER

Below Classpath tab, check if the program found the path to the downloaded library. If not, click Add Jar/Folder ans search the library manually

When Classpath is visible, click OK closing Ant Library Manager.

Go to your project in NetBeans. You see the tree of our project on the left. If need be, expand the tree. Look for the Libraries folder.

Click Right Mouse button on it

Add Library

Search your MYSQLJDBCDRIVER

Highlight with Left Mouse Button

Clickj Add Library

MYSQL JDBC DRIVE was added. You can compile the project to run. It should work.

We’ll be waiting for Unity 3D Editor on Linux very long

We’ll be waiting for Unity 3D Editor on Linux very long

I wrote to Unity Technologies an e-mail. And I got the answer:

Thank you for your email to Unity Technologies. I’m sorry you have felt forced to stop using Unity due to platform issues. The Linux community is important to us and there may be plans in the future for you guys, but for now, it isn’t in our pipeline.

Please submit your feedback directly to our development team who take all feedback seriously. You can do this here:

http://feedback.unity3d.com/

I submitted my feedback a long ago. I don’t believe Unity Team take these all words into considerations. The most important are profits for the company. And they think they won’t earn money on Linux. Well, they are wrong. Linux is a huge industry. It’s hard to say how many Linux users are in the world. Some people simply use Windows, but they play with Linux too. There are many, many Linux followers. And some of them will buy the license because Linux is a better platform for 3D graphics than Windows is. Alas, the power of Micro$oft is dictating terms. And Unity Community means nothing in reality.

Uruchomienie kamery na openSuse/Run a web camera on openSuse

Uruchomienie kamery na openSuse/Run a web camera on openSuse

In Polish

Zwykle nasza web-kamerka nie uruchamia się z programami takimi jak Skype na systemach Linux. Możemy rozmawiać i słyszeć osobę, ale nie widzieć. W opcjach Skype’a dotyczących wideo mamy czarno – kamera nie pracuje. Jak zwykle w przypadku Linuxa, gdy coś nie działa, potrzebna jest sztuczka.

W internecie materiał nie jest uporządkowany i często prowadzi na manowce. Zwykłemu użytkownikowi trudno się połapać, co do czego i co z czym. Tymczasem sprawa jest dosyć prosta. Aby uruchomić kamerę np. przy Skype’ie, najpierw instalujemy nasz komunikator, a potem stosujemy polecenie:

LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l2convert.so skype

Co to jest? Zobaczmy.

LD_PRELOAD – załadowanie czegoś przed czymś innym. W tym wypadku mamy załadować pewien ważny plik.

Kiedy instalujemy Skype’a, mamy kilka dodatkowych bibliotek w systemie operacyjnym. Nas interesuje libv4l.

linux-7tpy:/home/poganin # cd /usr/lib/libv4l

linux-7tpy:/usr/lib/libv4l # ls

ov511-decomp ov518-decomp v4l1compat.so v4l2convert.so

Mamy tu kilka interesujących plików. Możemy zobaczyć przykład w internecie z v4l1compat.so, czyli:

linux-7tpy:/usr/lib/libv4l # LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so skype

ale on u mnie nie zadziałał. Dopiero zastosowanie:

linux-7tpy:/usr/lib/libv4l # LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l2convert.so skype

przyniosło skutek. Kamerka jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zadziałała. I tym poleceniem uruchamiamy w konsoli naszego Skype’a, jeśli chcemy używać w rozmowie kamery.

In English

Sometimes you have a problem with your webcam on Linux, when you are using Skype. You need a trick to make it run. Just install Skype for Linux. Then, you should use the command:

linux-7tpy:/usr/lib/libv4l # LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l2convert.so skype

on your console. Simply start your Skype software with this command on the console. The Webcam should work. You can check in Skype Options to be sure.

Linux vs. Windows

Linux vs. Windows

I changed my Windows into openSuse and I’m glad. It’s one of my best decisions in my life. At last, I feel free with my computer. It’s bad many software companies are trying not to see Linux users. I’m really angry with them. The freedom would be more beautiful if every Windows software had always its equivalent in Linux. So far, it’s my dreams only. I’m a game developer, and the most powerful game engines are for Windows only. However, I won’t give up. I was forced to leave Unity 3D for Blender. Blender is a really good game engine; maybe even better than Unity 3D. Full modeling and animation support. No problems with exporting. Now, I’m learning Blender. Soon, you will get my new games. Some of them will be for free. So be patient!